Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters of begeleiders

Hier vind je het intern tuchtreglement inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters of begeleiders. Deze werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering VKKF van 09-03-2013.