Vlaamse Kano & Kajak Federatie

LOGO SPORT VLAANDEREN    logo jeugdinvest groot

 

In 2010 besloot VKKF in te stappen in de facultatieve opdracht Jeugdsport van Sport.Vlaanderen en lanceerde het project "Jeugdinvest",  een jeugdproject om samen met de clubs de kwaliteit van de jeugdsport in de clubs te verhogen. Via een creditsysteem, gebaseerd op 4 peilers (sporttechnische omkadering, duurzaamheid en kwantiteit, participatie en organisatiestructuur) trachtten we zo om een verhoging van de sportparticipatie van de jeugd te creëren.

Naar aanleiding van de nieuwe beleidsperiode 2013-2016 en de goede resultaten van Jeugdinvest heeft VKKF besloten om nogmaals een nieuw dossier in te dienen bij Sport.Vlaanderen voor de FO Jeugdsport bij Sport.Vlaanderen. Wederom is er gekozen voor een creditsysteem, gebaseerd op dezelfde 4 peilers, maar ipv een heel breed gamma aan te bieden waarop credits kunnen gescoord worden, heeft VKKF dit maal geopteerd om meer de focus te leggen op enkele speerpunten. Zo zal er meer nadruk gelegd worden op het  organiseren van en deelnemen aan brevettendagen, deelnemen aan VTS-cursussen en participeren aan workshops rond jeugdbeleidsplanning. Wij zullen op onze beurt jullie in deze materie ondersteunen door een aanbod te creëren dat hierop zal afgestemd zijn.

Het label

logo_jeugdinvest_klein_zonder_tekst

Clubs die meewerken aan het jeugdproject en voldoen aan de gestelde voorwaarden krijgen het label toegekend. Kijk hier welke clubs er meewerken

Het creditsysteem en het reglement:

Indien je interesse hebt om in dit project in te stappen, kan je het reglement en het creditsysteem opvragen. Het creditsysteem is zo opgebouwd dat alle clubs, zowel klein als groot, ongeacht de beoefende disciplines, credits kunnen scoren gedurende het ganse jaar. Het toegekende budget wordt gedeeld door de optelsom van alle verdiende credits door de clubs het einde van het jaar. Op die manier krijgt elke club een bedrag toegekend waarvoor het op het einde van het jaar facturen mag tegenover leggen die VKKF terugbetaalt.

In te dienen documenten:

Enkele belangrijke data:

 • 01.11.2015: uiterste datum om het subsidiedossier in te dienen met de gevraagde bewijsstukken
 • 01.12.2015: VKKF deelt het toegekende bedrag mee aan de club
 • 15.12.2015: uiterste datum voor de club om geldige facturen uit 2015 in te dienen bij VKKF voor het toegekende bedrag
 • 31.01.2016: uiterste datum waarop VKKF de facturen heeft uitbetaald

  Onze peilers

  • Sporttechnische omkadering
  • Duurzaamheid en kwantiteit
  • Participatie
  • Organisatie (structuur)

  Relevante downloads:

  ivm beleidsplanning: