Vlaamse Kano & Kajak Federatie

 • de topsportcoördinator of bij ontstentenis de sporttechnisch coördinator (voorzitter)
 • de afgevaardigde van de topsportatleten
 • de afgevaardigde van de topsporttrainers
 • de afgevaardigde van de paramedische begeleiding
 • de secretaris (gekozen door de RvB)
 • de voorzitter van het Technisch Comité van elk van de disciplines waarvan atleten weerhouden zijn

Het topsportdepartement heeft volgende bevoegdheden:

 • alle briefwisseling, afrekeningen, finaciële verrichtingen, ... ivm topsport
 • voorzien van optimale opleiding en begeleiding van haar topsportkajakkers en sporttechnisch kader
 • waarborgen van een volledige begeleiding van de topatleten

Het topsportdepartement volgt volgende activiteiten van de facultatieve opdracht topsport op:

 • Bespreken en aanpassen van de planning en begroting van de disciplines waarvan atleten zijn weerhouden
 • Het gehele topsportbeleid in al haar aspecten (sporttechnische, medische, sociale en juridische begeleiding van atleten en trainers)

olivier_cauwenbergh_photoshop_3