Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Verplichtingen/advies bij het organiseren van afvaarten, tochten, sportkampen 

Naast regelementering die van toepassing is op het individu bestaan er ook regels die aangeven aan welke wettelijke verplichtingen er moet voldaan worden indien een club of een commercieel bedrijf  een "actief ontspannings evenement" organiseert.

Een actief ontspanningsevenement is een dienst:

  • waarbij een activiteit wordt aangeboden aan één of meer consumenten (niet-leden)
  • ter vermaak en/of ter ontspanning
  • waarbij de consument (het niet-lid) actief dient te participeren
  • lichamelijke inspanningen dient te leveren
  • Het gaat dus niet over kennis, vaardigheden of technieken die nodig zijn om de activiteit te KUNNEN uitvoeren maar om kennis, vaardigheden of technieken die nodig zijn om de activiteit VEILIG te kunnen uitvoeren: iedereen heeft kennis om te lopen of te wandelen maar bij kajak heb je techniek nodig om het veilig uit te voeren.

Worden niet beoogd:

  • De activiteiten ingericht door jeugdwerkinitiatieven erkend door de daartoe bevoegde overheden. (vbn zijn Scouts, Chiro,..)
  • De activiteiten ingericht door een sportvereniging, -club of -federatie voor hun leden indien deze activiteiten binnen het normale kader van hun sportactiviteit vallen. NOOT: Lees hier vooral “leden” en “het normale kader”. Met ander woorden, indien je morgen een afvaart/tocht/sportkamp organiseert in jouw club of vereniging met 1 niet-lid word je geacht als organisator te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van het KB.
  • Lidmaatschap houdt in dat de sport in principe meerdere malen per jaar gedurende niet aaneengesloten periodes wordt beoefend.

Om clubs op weg te helpen hebben we een handleiding opgesteld over het opstellen van een draaiboek bij het organiseren van activiteiten. Ongeacht of je activiteit nu onder het KB valt of niet. Het opmaken van een veiligheidsdraaiboek is een must voor een goede organisatie.

Downloads:

Handleiding voor het opmaken van een draaiboek bij kajak, kano en raftingactiviteiten/evenementen

Voorbeeld van een model (in excel) van een draaiboek voor uw organisatie

bijlage model huurovereenkomst

bijlage model overeenkomst veiligheid

Het leren opstellen van zo'n document wordt aangeleerd in de VTS cursussen initiator kano kajak en instructeur B wildwater.