Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Algemeen
Vlaamse Kano & Kajak Federatie vzw
Clercxhoevestraat 2 B, 3910 Neerpelt
Tel en fax: 011/642835

 
IBAN: BE79 2350 2917 0033
BIC: GEBA BE BB
 
Openingsuren
maadag tot en met vrijdag van 9-12 en van 13-16
 
Onze medewerkers
Als federatie vinden wij het belangrijk om dicht bij onze leden te staan. Onze professionele medewerkers staan je graag te woord bij vragen omtrent sporttechnische materie, ledenadministratie, jeugdwerking, topsport, ...
 

Jan Jacobs
Sporttechnisch Coördinator
Tel. & fax:
011 64 28 35

Jan Jacobs

Jan neemt de algemene coördinatie van hVKKF op zich. Meer concreet betekent dit:

 • opstellen 4-jaarlijks beleidsplan, jaarlijks actieplan en jaarlijks werkingsverslag
 • opvolgen wat er beweegt in de Vlaamse sportwereld (BLOSO, BOIC, VSF, ...)
 • opvolgen beleid Medisch Verantwoord Sporten en Vlaams Doping Tribunaal
 • opvolging denkcel "kano & kajak" VTS (Vlaamse trainersschool)
 • opvolging bestuursvergaderingen en personeelszaken
 • Bestuurlijke opleidingen
Hij is de contactpersoon provinciale comité's.
   
   
   

Steven Thys
Sporttechnisch coördinator
Recreatieve Sportbeoefening
GSM:
+32 484 15 14 10

Steven Thys

Steven neemt de coördinatie op zich van het recreatieve luik, de opleidingen en de sportpromotionele werking. 

 • Opstellen specifieke onderdelen 4-jaarlijks beleidsplan, jaarlijks actieplan en jaarlijks werkingsverslag
 • Coördinatie werkgroep infrastructuur en reglementering (Vlaams waterbeleid (regelgeving en knelpunten)
 • Coördinatie jeugdproject VKKF (brevettenwerking, handleidingen, workshops,...)
 • Coördinatie Sporttechnische opleidingen & bijscholingen: uitwerking en begeleiding (docent VTS) 
 • Lid denkcel “kano & kajak” VTS (Vlaamse Trainersschool) en diverse werkgroepen.
 • Coordinatie technische comités, pedagogisch comité, comité recreatie in het kader van opleiding & promotie.
   


Chris Vermeulen
Topsportcoördinator
GSM:
+32487 52 45 04


Chris Vermeulen

Chris neemt de topsportwerking van de discipline lijn op zich. Hieronder valt:

 • Begeleiding en ondersteuning van talentdetectie en talentontwikkeling
 • Nauw overleg met onze toptrainer en jeugdtrainer
 • Administratieve voorbereiding en concrete uitwerking op het terrein van alle topsportstages in binnen- en buitenland.
 • Subsidieaanvraag en coördinatie van het Be Gold-project (gemeenschappelijk ABCD-project jonge topsporttalenten 2012 - 2016)
 • Coördinatie jeugdspelen
Hij is de contactpersoon binnen de federatie voor het comité lijn en topsportgerelateerde zaken
   


Riet Seutens
Administratief coördinator
Tel. & fax:
011 64 28 35

Riet Seutens

Bij Riet kan je terecht voor algemene administratieve aangelegenheden in het kader van:

 • Ledenadministratie
 • Verzekeringen
 • Aankopen van rivierstickers en brevettenboekjes
 • Info-Kajak, IK-mail en ons ledenblad "Kano & Kajak"

Zij is de contactpersoon binnen de federatie voor de technische comités (slalom, rivier, marathon en kajakpolo

   
   
   

Marleen Kuppens
Administratief coördinator
Tel. & fax:
011 64 28 35

Marleen Cuppens

Marleen voert de boekhouding voor onze federatie. Meer concreet:

 • Uitvoeren van alle betalingen en boekingen in verband met betalingen en afrekeningen van onze interne werking
 • Financiële afrekening en opvolging naar BLOSO, BOIC en derden
 • Opstellen financieel verslag en jaarrekening van de federatie (raad van beheer en algemen vergadering.
       
   
   

Oksana Okunkova
Jeugdtrainer topsport
GSM:
+32 497 32 28 70

   oksana

Oksana is zelf ex-topatlete en ontfermt zich over jonge talenten binnen de discipline lijn. Op deze manier wordt er een structurele basis gelegd voor jongeren die zich voorbereiden op een topsportcarrière. Onder haar pakket vallen volgende zaken:

 • Be Gold-project
 • Training geven aan jonge talenten in één van de aangeduide centra (Hazewinkel, Mechelen en Geel)
 • Clubs ondersteunen in de uitwerking van een goede topsportstructuur in nauw overleg met onze topsportcoördinator en toptrainer
 • Sporttechnische ondersteuning clubtrainers.

Carlos Prendes
Topsporttrainer
GSM:
+32 485 80 44 87

Carlos Prendes

 

Sinds 2005 kan onze federatie rekenen op Carlos, nationaal toptrainer van onze erkende topsporters (discipline lijn). Als lid van de ‘pool voor toptrainers’ binnen BLOSO stelt hij duidelijke objectieven voorop in overleg met de jeugdtrainer en topsportcoördinator. Meer concreet:

 • Training geven aan de topsporters en opkomende talenten die reeds senior zijn
 • Trainingstechnisch begeleiden en opvolgen van jeugdtrainers en jeugdatleten
 • Doelgericht werken naar de Olympische Spelen, Wereld- en Europese kampioenschappen.

Bob Maesen
Assistent topsporttrainer & Be Gold-trainer
GSM:
+32 486 71 79 36

Bob

Bob is meer dan 10 jaar topatleet geweest bij VKKF en heeft op deze manier deelgenomen aan drie edities van de Olympische Spelen. Zijn grootste taak is de begeleiding van de Be Gold-atleten. Daarnaast biedt hij technische ondersteuning aan het professioneel team en assisteert hij bondscoach Carlos Prendes. Op deze manier wordt de brug gelegd tussen de elite-atleten en de aankomende talenten. Onder zijn pakket valt:

 • Be Gold-project coach en -trainer
 • assistent bondscoach
 • Opvolging van de jonge talenten in Vlaanderen
 • Clubs ondersteunen in de uitwerking van een goede topsportstructuur in nauw overleg met onze topsportcoördinator en toptrainer
 • Sporttechnische ondersteuning clubtrainers.