Vlaamse Kano & Kajak Federatie

De internationale moeilijkheidsschaal voor rivieren geeft de wildheid van het water aan dat door een rivier (of wildwaterbaan) stroomt. Van het zeer makkelijk te bevaren wildwater één tot het onbevaarbare wildwater zes. Met een plus of een min kan het wildwater nog iets specifieker worden omschreven, bijvoorbeeld wildwater 3+ of wildwater 4- .

Belangrijk:

Bronnen waarin rivieren worden beschreven dienen geïnterpreteerd worden. Door de evolutie van de laatste jaren in de ontwikkeling van types (lengte en volume ) en materialen (polyester versus polyethyleen: PE) van kajaks en kano's  is het zo dat de classificatie uit oudere bronnen niet meer overeenstemt met de huidige moeilijkheidsgraad. Het is dus steeds nuttig de meest recente bronnen te raadplegen.

Daarnaast zorgt persoonlijke interpretatie nogal eens voor stof tot discussie. Om deze discussie te vermijden publiceren we deze schaal.

Categorie I:Makkelijk

Goed bevaarbaar voor iedereen, ook voor mensen die voor het eerst in een kano zitten.Geen of kleine golven; duidelijke doorvaart; geen hinderlijke obstakels.

Categorie II: Medium

Met bijvoorbeeld een raft of een kano voor iedereen stroomafwaarts te bevaren. Wanneer je gecontroleerd de rivier af wil varen vergt het enige kano- of raft-vaardigheid.Eenvoudige goed overzienbare vervallen met kleine golven. Wildwater twee is redelijk eenvoudig te bevaren in bijvoorbeeld een kano.

Categorie III: Moeilijk

Te moeilijk voor beginnende kanoers en rafters (zonder instructeur aan boord). Voor wildwater 3 moet je goed je eigen koers kunnen varen op ww2 en moet je stevig in je boot zitten.Grote golven, onregelmatigheden, stenen, keerwaters; minder goed overzienbare stroomversnellingen. Met andere woorden: veel water met veel overzicht (grote sterke golven) of weinig water met veel verval en stenen en weinig overzicht. Wildwater drie vereist een goede beheersing van de boot.

(veel verblokking, weinig waterkracht)

(meer waterkracht, weinig verblokking)

Categorie IV: Behoorlijk moeilijk

Bevaarbaar voor mensen die goed kunnen kanoën of raften en ervaring hebben met wildwater 3. Het vergt een goed gevoel voor het wilde water dat door de rivier heen stroomt.Lange stroomversnellingen. grote golven, veel onregelmatigheden, gevaarlijke stenen, sterke keerwaters waarin veel lucht naar boven komt waarbij slecht te overzien is vanuit de rivier wat er gaat komen. Wildwater vier vergt een zeer goede beheersing van de boot en een verkenning van het te varen traject.

varianten:

(veel waterkracht, weinig verblokking)

(minder waterkracht, veel verblokking)

Categorie V: Uiterst moeilijk

Alleen bevaarbaar voor zeer ervaren wildwater vaarders. Een verkenning vooraf vanaf de kant is noodzakelijk. De vaarder moet vervolgens in staat zijn om de van tevoren bedachte route uit te voeren.Uiterst moeilijke lange en gevaarlijke stroomversnellingen die elkaar bijna onafgebroken opvolgen. Een grote hoeveelheid obstakels in de rivier, met grote vervallen en veel water. Het vergt een verkenning vanaf de kant om te zien hoe de passage eventueel bevaren kan worden. Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen dienen getroffen te worden wanneer men wildwater vijf wil varen.

varianten:

(veel verblokking en verval, minder waterkracht)

(zeer veel waterkracht, weinig verblokking)

Categorie VI: Onbevaarbaar

Voor mensen die de grens van het onmogelijke willen verleggen.Onbevaarbaar/levensgevaarlijk.
(extreem hoog verval meer veel water)  (extreem grote wals)

Waar

Men kan wildwater terug vinden over gans de wereld maar meestal in  streken met voldoende verval zoals de Alpen, Noorwegen, Chili of zelfs de Belgische ardennen (zie ook derogatie rivieren). De moeilijkheidsgraden van rivieren worden aangeduid op een schaal van 'WW1' tot 'WW6': WW1 is gemakkelijk en WW6 is onbevaarbaar. Naast de echte rivieren heeft men ook nog kunstmatige wildwaterpistes om op te oefenen.

 

Wanneer

Dit hangt af van wanneer er waar water is. Afhankelijk van het gebied loopt het samen met smeltperiodes of hevige regenval. Waterstanden zijn vaak automatisch gemeten via peilschalen die op internet te bezichtigen zijn op tal van sites. Meer info hiernaast.

 

Leden van de federatie hebben extra mogelijkheden in de Ardennen gedurende de periode van 01/10 tot 15/03, tussen zonsopgang en zonsondergang, indien ze een waterpeil hebben hoger dan of gelijk aan het wettelijk vastgelegde minimum peil, gemeten op de aangegeven peilschaal.Bepaalde periodes  wanneer er in de Ardennen voldoende water is op de zogenaamde derogatie-rivieren.

 

 

In 1994 nam de minister van leefmilieu een eerste ministerieel besluit, Het werd vervangen door een tweede op datum van 19 maart 2009. Het was uit een bekommernis voor het leefmilieu dat bepaalde maatregelen werden getroffen. Het decreet bepaald de modaliteiten onder dewelke varen en duiken toegestaan zijn op en in de onbevaarbare waterlopen. België is een klein land met een hoge graad van bevolking wat de Ardennen, en zeker haar rivieren, tot een erg gevoelig gebied maakt. Inderdaad, de overrompeling en de overbevaring van onze rivieren door commerciële groepen uit zowel binnen- als buitenland , de evolutie van het kajakmateriaal met de daaruit volgende tendens om eender wat en hoe te bevaren en dit zonder rekening te houden met verantwoorde waterstanden , dit alles heeft geleid tot een beperkende regelgeving. Op erg brutale wijze zijn we gegaan van een “alles mag” naar een alles is gereglementeerd, lees is verboden. Het KBKV heeft, dank zij lange en soms harde onderhandelingen de toestemming bekomen om met kajak of kano te varen in een systeem van uitzonderingsvoorschriften (de derogaties) dewelke onze leden zeer nauwgezet dienen op te volgen. Zo zijn een speciale sticker op de boot en een geldige lidkaart broodnodige elementen die in geval van controle moeten kunnen voorgelegd worden. Deze controles worden uitgevoerd door beëdigde personen die deel uitmaken van de dienst van waters en bossen, of van de speciale anti-stropers eenheid (BAB wat staat voor Brigade anti Braconnage), of leden van de politie.

Lees meer over dit onderwerp

Waterpeilsites in België:

http://www.kbkv.be/riv-wal/derog/show.php?Lang=NL&Page=mrw/peil.nl.txt

http://users.telenet.be/birdy/

http://aqualim.environnement.wallonie.be/login.do

http://voies-hydrauliques.wallonie.be/opencms/opencms/fr/hydro/Actuelle/crue/index.html

Derogatiewebsite voor leden:

http://www.kbkv.be/riv-wal/derog/lijstD.php?Lang=NL

Opleiding volgen

Heb je zin om wat bij te leren of wil je graag eens onder begeleiding van een erkende ww-instructeur gaan varen. Neem dan zeker contact met ons op.Binnen onze federatie wordt er samen gewerkt met lesgevers van de Vlaamse Trainersschool zodat tijdens onze opleidingen steeds veilig en doelgericht kan gewerkt worden. Meer info over ons opleidingsaanbod vind je onder opleidingen & sportkampen. Voor elk niveau zijn er opleidingen.

Opleiding geven

Begeleiden of lesgeven op wild water betekend echter meer dan alleen zelf goed kunnen varen. Het is een totaalproces waarbij je in staat moet zijn om met verschillende factoren rekening te houden wil je veilig en efficiënt kunnen les geven. Een lesgever op wildwater is een organisator.

Les geven op wildwater betekend:

• Technisch bekwaam zijn

• Omgevingsfactoren kunnen inschatten

• Kennis hebben over veiligheids en rescue-technieken + deze kunnen toepassen in de praktijk

• Kennis hebben over materialen

• Kennis hebben over relevante wetgeving, verzekeringen, risicoanalyses, deelnemers kunnen inschatten …

• Kennis hebben over Specifieke EHBO en reanimatie

 

Als federatie willen wij de boodschap uitdragen aan alle leden dat begeleiding op WW water best gebeurt door een geschoolde en erkende lesgever.

Indien je interesse hebt om les te geven of te begeleiden in je club kan je contact opnemen met ons voor meer info over de nodige cursussen van de Vlaamse Trainersschool. Vanaf dat iemand 17 jaar is geworden kan er gestart worden met een lesgeverscursus (initiator kano kajak) tot klasse II. Deze persoon kan nadien doorgroeien tot instructeur B (tem III+). Leden die nog een stapje  verder willen zetten zullen via bijkomende modules van VTS kunnen doorgroeien tot een trainer B wild water (tem IV+). Voor meer info neem contact op met Steven Thys of rechtstreeks bij de Vlaamse Trainersschool.